. .

Φωτογραφίες

Αυτή η «φωτοθήκη» περιέχει το φωτογραφικό υλικό που είχαμε στο παλιό ιστότοπο. Σύντομα θα ανεβούν και οι περιγραφές των φωτογραφιών. Οι νεότερες φωτογραφίες θα ανεβαίνουν σε ξεχωριστά άρθρα.