. .

Ανανέωση

Ο ιστότοπος βρίσκεται υπό ανασχεδιασμό. Το παλιό περιεχόμενο βρίσκεται στο www.firefighters.gr/old.

Από το αρχείο μας:

image tn_nea oximata 1956.jpg

Οχήματα πρώτης εξόδου

Η ‘πρώτη έξοδος’ είναι η δύναμη που αναχωρεί με κάθε αναγγελία πυρκαγιάς. Στο πρώτο όχημα επιβαίνει πάντοτε ο αξιωματικός υπηρεσίας.

ΠΣ 3151

Φωτογραφία οχήματος
Το ΠΣ 3151 είναι όχημα Mercedes 815D με υπερκατασκευή Sides και αντλία Godiva, και διαθέτει 1000 lt νερού. Χρησιμοποιείται ως πρώτο όχημα της πρώτης εξόδου.

ΠΣ 1519

Φωτογραφία οχήματος
Το ΠΣ 1519 είναι όχημα Scania 94D με υπερκατασκευή ΕΛΒΟ και αντλία Rosenbauer, και διαθέτει 5000 lt νερού. Χρησιμοποιείται ως δεύτερο όχημα της πρώτης εξόδου.